Intresseanmälan

Intresseanmälan för promession / Application for promession

  • Fyll i ditt födelsedatum enligt formatet ååååmmdd. Enter your birth date along the following format: yyyymmdd.

Show your interest By choosing to submit this form here on Prolifera, you express your wish to register your interest for an ecological burial, also called Promession. Your information will only be handled by PromessaFoundation in order to create an advocacy for a respectful approach towards people and the environment. The information will not be disclosed to third parties. You will receive a confirmation to the email address you provided when your details have been registered. We thank you for showing your commitment, we welcome you to our common future!

Genom att skicka detta formulär till Prolifera anmäler du ditt intresse för promession, ett kretslopp anpassat omhändertagande efter livets slut.
Dina uppgifter kommer enbart att användas i syfte att skapa en opinion för promession, en respektfull metod för både människa och miljö. Inga uppgifter kommer att lämnas ut till tredje part.
Anmälan är inte bindande, den går att ändra när som helst genom en ny anmälan.
Så snart dina uppgifter blivit registrerade kommer din anmälan att bekräftas till den e-postadress du uppgivit.
Tack för ditt engagemang, och välkommen till en gemensam framtid!

Kommentarer inaktiverade.